Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i HQ AB

HQ AB

HQ AB
Norrlandsgatan 15
11143 Stockholm

Hemsida:

www.hqab.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

HQ AB bestod tidigare av HQ Bank och HQ Fonder. Men idag har inte HQ AB någon verksamhet längre.

Teckningsperiod:

23 maj 2016 - 8 juni 2016

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

52,4 Mkr

Teckningskurs:

0,55 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

13 maj 2016

Värdering:

210 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4.

Post:

Övrigt:

Emissionen är garanterad i sin helhet av befintliga aktieägare. HQ AB har erhållit teckningsförbindelser från större aktieägare (Herma Securities AB, CSL Fastighets AB samt Solbakken AS), som alla har förbundit sig att teckna sina respektive andelar i nyemissionen, motsvarande cirka 25,1 MSEK. Dessa ägare har därtill utställt emissionsgarantier avseende resterade del av emissionen, motsvarande cirka 27,3 MSEK.

Uppdaterat: 2016-05-19

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss