Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i HQ AB

HQ AB

HQ AB
Norrlandsgatan 15
11143 Stockholm

Hemsida:

www.hqab.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

HQ AB bestod tidigare av HQ Bank och HQ Fonder. Men idag har inte HQ AB någon verksamhet längre.

Teckningsperiod:

4 mars 2015 - 19 mars 2015

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

54,5 Mkr

Teckningskurs:

0,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

26 februari 2015

Värdering:

136 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:5. Fem (5) befintliga aktier berättigar till teckning av två (2) nya aktier.

Post:

Övrigt:

HQ AB har erhållit teckningsförbindelser från större aktieägare (Herma Securities AB, CSL Fastighets AB samt Solbakken AS), vilka har förbundit sig att teckna sina respektive andelar i nyemissionen, motsvarande cirka 26 MSEK. Dessa ägare har därtill utställt emissionsgarantier avseende resterade del av emissionen, motsvarande cirka 28 MSEK. Företrädesemissionen är därmed garanterad i sin helhet.

Uppdaterat: 2015-02-23

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss