Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i HQ AB

HQ AB

HQ AB
Norrlandsgatan 15
11143 Stockholm

Hemsida:

www.hqab.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

HQ AB bestod tidigare av HQ Bank och HQ Fonder. Men idag har inte HQ AB någon verksamhet längre.

Teckningsperiod:

3 mars 2014 - 19 mars 2014

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

25,1 Mkr

Teckningskurs:

0,40 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

26 februari 2014

Värdering:

83,7 Mkr pre-money och 108,8 Mkr post money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:10.

Post:

Övrigt:

HQ AB har erhållit teckningsförbindelser från större aktieägare i Bolaget (Herma Securities AB, CSL Fastighets AB samt Solbakken AS), vilka har förbundit sig att teckna sina respektive andelar i nyemissionen, motsvarande cirka 11,6 MSEK. Dessa ägare har därtill utställt emissionsgarantier avseende resterade del av emissionen, motsvarande cirka 13,6 MSEK. Emissionen är därmed garanterad i sin helhet.

Finansiell rådgivare till Bolaget i samband med nyemissionen är Erik Penser Bankaktiebolag. Juridisk rådgivare är Advokatfirman Törngren Magnell.

Uppdaterat: 2014-02-21

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss