Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i HQ AB

HQ AB

HQ AB
Norrlandsgatan 15
11143 Stockholm

Hemsida:

www.hqab.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

HQ AB bestod tidigare av HQ Bank och HQ Fonder. Men idag har inte HQ AB någon verksamhet längre.

Teckningsperiod:

18 mars 2013 - 3 april 2013

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

25,1 Mkr

Teckningskurs:

0,18 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

13 mars 2013

Värdering:

Pre-money 12,6 Mkr och post money 37,7 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 2:1. En (1) befintlig aktie berättigar till teckning av två (2) nya aktier.

Post:

Övrigt:

HQ AB har erhållit teckningsförbindelser från större aktieägare i bolaget (Herma Securities AB, CSL Fastighets AB samt Solbakken AS), vilka har förbundit sig att teckna sina respektive andelar i nyemissionen, motsvarande cirka 10,6 MSEK. Dessa ägare har därtill utställt emissionsgarantier avseende resterade del av emissionen, motsvarande cirka 14,5 MSEK. Emissionen är därmed garanterad i sin helhet.

Finansiell rådgivare till Bolaget i samband med nyemissionen är Erik Penser Bankaktiebolag. Juridisk rådgivare är Advokatfirman Törngren Magnell.

Uppdaterat: 2013-03-07

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss