Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i HQ AB

HQ AB

HQ AB
Norrlandsgatan 15
11143 Stockholm

Hemsida:

www.hqab.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

HQ AB bestod tidigare av HQ Bank och HQ Fonder. Men idag har inte HQ AB någon verksamhet längre.

Teckningsperiod:

24 november 2011 - 8 december 2011

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

31,4 Mkr

Teckningskurs:

0,75 kr

Likviddag:

Kontant betalning.

Avstämningsdag:

21 november 2011

Värdering:

Pre-money 20,9 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 3:2. För varje 1 aktie erhålls 3 teckningsrätter. 2 teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny aktie.

Post:

Övrigt:

Emissionen är garanterad till 100 %.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss