Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hotel Insider Plc

Hotel Insider Plc

Hotel Insider Plc
Suite 48 88-90 Hatton Garden
London, UK

Hemsida:

www.hotelinsider.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Hotel Insider erbjuder en tjänst som riktar sig mot en global marknad för hotellreservationer och kringliggande tjänster. Hotel Insider Plc verksamhet bedrevs tidigare i Prettyclose AB.

Teckningsperiod:

5 juni 2018 - 10 augusti 2018

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

7,4 Mkr

Teckningskurs:

0,80 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

23,8 Mkr pre-money

Villkor:

Aktieägare i Abelco Investment Group AB har förtur.

Post:

1 aktie, minimum 3000 aktier.

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss