Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hoist Finance AB

Hoist Finance AB

Hoist Finance AB
Sturegatan 6
114 35 Stockholm

Hemsida:

hoistfinance.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Hoist köper stora portföljer av förfallna konsumentlån från europeiska storbanker och arbetar sedan med att hantera dem.

Teckningsperiod:

13 mars 2015 - 23 mars 2015

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

Omkring 825 Mkr + 1,43 Mdkr i bef aktier.

Teckningskurs:

58 kr (50-60 kr)

Likviddag:

27 mars 2015

Avstämningsdag:

Värdering:

3,28-3,94 Mdkr pre-money.

Villkor:

Riktar sig till allmänheten i Sverige samt institutioner i Sverige och utlandet.

Post:

50 aktier, dock lägst 150 aktier.

Övrigt:

Hoist Finance noteras på Nasdaq Stockholm den 25 mars 2015.

Priset per aktie sätts i intervallet 50-60 kr.

Erbjudandet kan utökas med befintliga aktier både vid erbjudandet och en period efter.

Uppdatering: Priset blev fastställt till 58 kr.

Uppdaterat: 2015-03-25

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss