Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hövding Sverige AB

Hövding Sverige AB

Hövding Sverige AB
Grimsbygatan 24
211 20 Malmö

Hemsida:

www.hovding.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Hövding utvecklar och säljer en airbagcykelhjälm som erbjuder världens bästa stötupptagningsförmåga. Airbagen skyddar även större delar av huvudet jämfört med traditionella cykelhjälmar.

Teckningsperiod:

14 augusti 2020 - 28 augusti 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

60,95 Mkr

Teckningskurs:

15,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

12 augusti 2020

Värdering:

365,7 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:6

Post:

Övrigt:

Bolagets befintliga ägare Fosielund Holding AB, Safetech International AB, VIH Sweden AB och Jenz o Carl-Olof Hamrins Stiftelse som tillsammans företräder cirka 61 procent av aktiekapitalet i Hövding har förbundit sig att teckna sig fullt ut för sina pro-rata andelar i företrädesemissionen, motsvarande totalt 37,4 MSEK. Därutöver har bolaget ingått avtal med Fosielund Holding AB att garantera resterande del av emissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed till 100% av teckningsåtaganden och garantiåtaganden.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss