Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Högkullen AB

Högkullen AB

Högkullen AB
Viktor Rydbergsgatan 14
411 32 Göteborg

Hemsida:

hogkullen.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Högkullens affärsidé är att skapa moderna omsorgsfastigheter i samarbete med LSS-verksamhetens huvudmän och utifrån kundens önskemål och krav.

Teckningsperiod:

25 november 2016 - 5 december 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

200 Mkr (+ 60 Mkr + 39 Mkr i befintliga aktier)

Teckningskurs:

25 kr

Likviddag:

9 december 2016

Avstämningsdag:

Värdering:

484 Mkr pre-money (baserat på att utestående teckningsoptioner utnyttjas och tillför bolaget 93,8 Mkr).

Villkor:

Riktar sig till allmänheten i Sverige och institutioner.

Post:

100 aktier, dock minimum 200 aktier.

Övrigt:

Högkullens stamaktier noteras på First North den 7 december 2016.

Högkullen har sedan tidigare preferensaktier noterade på First North.

Uppdatering: Emissionen dras tillbaka och noteringen ställs in. Orsaken är att bolaget köps upp. Verksamheten hamnar trots det på börsen genom att ett slå samman ett antal fastighetsbolag, som får ett nytt moderbolag som ska noteras.

"Moderbolaget, som är noterat på First North, förvärvar samtliga aktier i de privatägda fastighetsbolagen Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (efter dess förvärv av AB Högkullen (publ) och Gimmel Fastigheter AB), Kuststaden Holding AB och Sörmlandsporten AB, gemensamt "SBB"."

Moderbolaget är för övrigt det bolag som idag heter Effnetplattformen AB. Som inför köpet delar ut sina tillgångar till ägarna.

Uppdaterat: 2016-12-06

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss