Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hitworks Holding AB

Hitworks Holding AB

Hitworks Holding AB
Orrvägen 12
13553 Tyresö

Hemsida:

www.hitworks.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Hitworks Holding är verksamt inom musikbranschen. I ledningen finns svenska musikprofiler med som ska lansera popmusik med svenska artister till den nordiska och internationella marknaden. Drivkraften bygger på ett koncept för att utbilda, finslipa och lotsa ut artister till en internationell karriär som genererar fortlöpande intäkter. Affärsidén blir kostnadseffektiv genom en helhetslösning som omfattar hela produktionsledet med musikbolag, produktionshus och artistskola.

Teckningsperiod:

12 april 2011 - 12 maj 2011

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

1,5 Mkr

Teckningskurs:

0,50 kr

Likviddag:

3 dagar efter beslut om tilld.

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 15,8 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

20.000 aktier, dvs 10.000 kr.

Övrigt:

1/3- del av emissionen (500 000 sek) garanteras av Ficope Finans AB via styrelseledamot Björn Andersson som också förbinder sig att teckna minst 500 000 aktier.

Uppdaterat: 2011-04-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss