Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hitworks AB

Hitworks AB
Torsten Alms Gata 31
12651 Hägersten

Hemsida:

www.hitworks.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Skapa, paketera och marknadsföra egenproducerad musik kostnadseffektivt och snabbt. Hitworks har ett globalt perspektiv med närvaro på de nya, starkt växande marknaderna på internet och digitala nedladdningar till mobiler.

Teckningsperiod:

1 januari 2008 - 31 augusti 2008

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

3,25 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Löpande teckning och betalning

Avstämningsdag:

Värdering:

25 Mkr före nyemission och 28,3 Mkr vid fulltecknad nyemission.

Villkor:

Löpande teckning.

Post:

5000 aktier, dvs 5000 kr.

Övrigt:

Uppdaterat: 2008-05-29

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss