Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hifab Group AB

Hifab Group AB

Hifab Group AB
Sveavägen 167
113 46 Stockholm

Hemsida:

www.hifab.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Hifab är ett projektledningsföretag som stödjer sina kunder genom alla delar av ett byggprojekt, från tidiga strategiska frågeställningar till färdigställande och förvaltning.

Teckningsperiod:

22 december 2015 - 12 januari 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

53,2 Mkr

Teckningskurs:

1,75 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

18 december 2015

Värdering:

53,2 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2015-12-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss