Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hexpol AB

Hexpol AB

Hexpol AB
Skeppsbron 3
21120 Malmö

Hemsida:

www.hexpol.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Hexpol är en världsledande koncern inom polymera material med starka globala positioner inom avancerade polymera blandningar (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak OEM-tillverkare av plattvärmeväxlare och truckar, den globala fordonsindustrins systemleverantörer samt medicinskteknisk industri.

Teckningsperiod:

28 februari 2011 - 16 mars 2011

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

551 Mkr

Teckningskurs:

83 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

24 februari 2011

Värdering:

Pre-money 2,2 miljarder kronor.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. Varje 1 befintlig aktie berättigar till 1 teckningsrätt. 4 teckningsrätter ger rätt att teckna 1 ny B-aktie.

Post:

Övrigt:

Melker Schörling AB har förbundit sig att teckna sin pro rata-andel, vilken är ca 27,2 %. Vidare har Melker Schörling AB åtagit sig att teckna ytterligare 22,9 % av emissionen. Närmare detaljer om emissionen kommer att publiceras när de offentliggörs.

Uppdatering: Emissionsvillkoren är nu fastställda.

Uppdaterat: 2016-05-28

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss