Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hexatronic Group AB

Hexatronic Group AB

Hexatronic Group AB
Exportgatan 47 B
422 46 Hisings Backa

Hemsida:

www.hexatronic.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Hexatronic utvecklar, marknadsför och levererar produkter och komponenter för kommunikation. Bolaget säljer sina produkter till produktägare, legotillverkare, nätägare, återförsäljare och systemintegratörer. Bolaget utvecklar delvis sina egna produkter i samarbete med ledande leverantörer över hela världen och representerar marknadsledande företag. Bolaget har ledande produkt portfölj inom segmentet bredband över till hemmet som är egenutvecklad.

Hexatronic Group AB hette tidigare Hexatronic Scandinavia AB.

Teckningsperiod:

22 april 2015 - 8 maj 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

40,6 Mkr

Teckningskurs:

9 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

15 april 2015

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:6. För varje aktie i Hexatronic som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Vid stort intresse kan bolaget använda en övertilldelningsoption på 9,9 Mkr.

Bolaget kommer i samband med denna emission även att göra en apportemission på 10 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss