Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hexatronic Group AB

Hexatronic Group AB

Hexatronic Group AB
Exportgatan 47 B
422 46 Hisings Backa

Hemsida:

www.hexatronic.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Hexatronic utvecklar, marknadsför och levererar produkter och komponenter för kommunikation. Bolaget säljer sina produkter till produktägare, legotillverkare, nätägare, återförsäljare och systemintegratörer. Bolaget utvecklar delvis sina egna produkter i samarbete med ledande leverantörer över hela världen och representerar marknadsledande företag. Bolaget har ledande produkt portfölj inom segmentet bredband över till hemmet som är egenutvecklad.

Hexatronic Group AB hette tidigare Hexatronic Scandinavia AB.

Teckningsperiod:

29 november 2013 - 13 december 2013

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

19,2 Mkr + 3Mkr

Teckningskurs:

3 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

26 november 2013

Värdering:

44,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:7. En (1) innehavd aktie berättigar aktieägaren till 1 teckningsrätt. 7 teckningsrätter berättigar till teckning av 3 aktier.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är garanterad i sin helhet. Garantikonsortiet består av Fore C Investment sprl (ägt av styrelseordförande Göran Nordlund) , Magnus Johansson (styrelseledamot och ägare) Jonas Nordlund (aktieägare), Vision Invest sprl (aktieägare), TBS Holding (aktieägare) samt Oskar Säfström. Garantiersättningen uppgår till 5% av garanterat belopp.

Utöver företrädesemissionen görs även en riktad emission till ledande befattningshavare på 3 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss