Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hexagon AB

Hexagon AB

Hexagon AB
L. Bantorget 15
11123 Stockholm

Hemsida:

www.hexagon.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Hexagon AB är en ledande, global leverantör av 3D lösningar för att konstruera, mäta och positionera objekt samt att behandla och presentera data. Hexagons lösningar gör det möjligt för kunden att öka produktiviteten, förbättra kvalitén samt fatta bättre och snabbare operationella beslut.

Teckningsperiod:

2 december 2010 - 16 december 2010

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

6,5 miljarder kronor

Teckningskurs:

74 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

29 november 2010

Värdering:

Pre-money 19,6 miljarder kronor.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. Varje 1 befintlig aktie av serie A i Hexagon berättigar till 1 teckningsrätt av serie A och varje 1 befintlig aktie av serie B berättigar till 1 teckningsrätt av serie B. 3 teckningsrätter av serie A respektive serie B ger rätt att teckna ) ny aktie av respektive aktieslag (primär företrädesrätt).

Post:

Övrigt:

Melker Schörling AB och Ramsbury Invest AB, två av Hexagons största ägare, samt Hexagons koncernchef och VD, Ola Rollén, och finans- och ekonomidirektör, Håkan Halén, som tillsammans innehar aktier motsvarande cirka 53 procent av rösterna och cirka 35 procent av kapitalet i Hexagon, har förbundit sig att teckna aktier motsvarande sina respektive pro rata-andelar av nyemissionen. Ramsbury Invest AB har därutöver dessutom garanterat teckning av aktier motsvarande ytterligare cirka 16 procent av nyemissionen. Följdaktligen har tecknings- och garantiåtaganden motsvarande mer än 50 procent av nyemissionen erhållits.

Uppdaterat: 2010-11-29

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss