Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hernö Gin AB

Hernö Gin AB

Hernö Gin AB
Dala 152
871 93 Härnösand

Hemsida:

www.hernogin.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Hernö Gin är en svensk producent av drycken gin.

Teckningsperiod:

24 april 2017 - 12 maj 2017

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

2 Mkr + 3 Mkr

Teckningskurs:

50 kr

Likviddag:

Tre bankdagar efter utställd avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

112,4 Mkr pre-money.

Villkor:

Bred spridning prioriteras.

Post:

1 aktie, minimum 100 aktier.

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss