Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hemtex AB

Hemtex AB
Druveforsv. 8
50433 Borås

Hemsida:

www.hemtex.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Hemtex är en ledande nordisk hemtextilkedja med butiker i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Estland och Polen.

Teckningsperiod:

25 mars 2011 - 8 april 2011

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

329 Mkr

Teckningskurs:

6 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

22 mars 2011

Värdering:

Pre-money 247 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 4:3. Aktieägare erhåller 4 teckningsrätter för varje 1 innehavd aktie. 3 teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny aktie.

Post:

Övrigt:

Två större aktieägare i Hemtex, Hakon Invest och Bomax, har förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen motsvarande sina respektive andelar i Hemtex, vilket motsvarar cirka 74 procent av nyemissionen. Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson är legal rådgivare till Hemtex. Information om emissionen kommer att kompletteras när bolaget släpper informationen.

Uppdatering: Hemtex har nu presenterat emissionsvillkoren.

Uppdaterat: 2011-03-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss