Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hemfosa Fastigheter AB

Hemfosa Fastigheter AB

Hemfosa Fastigheter AB
Hästholmvägen 28
131 02 Nacka

Hemsida:

www.hemfosa.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Hemfosa Fastigheter specialiserar sig på att äga, förvalta och handla med fastigheter.

Teckningsperiod:

26 april 2016 - 10 maj 2016

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

1 814 Mkr

Teckningskurs:

69 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

21 april 2016

Värdering:

9 070 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:5. För varje innehavd stamaktie i Hemfosa erhålls en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna stamaktier, varvid fem (5) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny stamaktie.

Post:

Övrigt:

Den 14 april 2016 presenteras fullständiga villkor för emissionen.

Uppdatering: Totalt omfattas företrädesemissionen av teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar motsvarande 36,9 procent av företrädesemissionen.

Uppdaterat: 2016-04-21

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss