Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hemfosa Fastigheter AB

Hemfosa Fastigheter AB

Hemfosa Fastigheter AB
Hästholmvägen 28
131 02 Nacka

Hemsida:

www.hemfosa.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Hemfosa Fastigheter specialiserar sig på att äga, förvalta och handla med fastigheter.

Teckningsperiod:

21 november 2014 - 3 december 2014

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

975 Mkr + 650 Mkr

Teckningskurs:

325 kr per preferensaktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och utomlands, inklusive Hemfosas befintliga aktieägare.

Post:

Övrigt:

Emissionen är på 975 Mkr, vid stort intresse kan ytterligare 650 Mkr emitteras.

Teckningskursen i Erbjudandet uppgår till 325 kronor per preferensaktie och den årliga utdelningen uppgår till 20 kronor per preferensaktie, vilket innebär att de nyemitterade preferensaktierna ger en årlig direktavkastning om 6,2 procent.

Uppdaterat: 2014-11-28

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss