Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hemfosa Fastigheter AB

Hemfosa Fastigheter AB

Hemfosa Fastigheter AB
Hästholmvägen 28
131 02 Nacka

Hemsida:

www.hemfosa.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Hemfosa Fastigheter specialiserar sig på att äga, förvalta och handla med fastigheter.

Teckningsperiod:

10 mars 2014 - 19 mars 2014

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

505 Mkr (910 Mkr)

Teckningskurs:

93 kr

Likviddag:

26 mars 2014

Avstämningsdag:

Värdering:

4,92-5,37 Mdkr pre-money.

Villkor:

Riktad till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och internationellt.

Post:

Övrigt:

Hemfosa noteras på Nasdaq OMX Stockholm den 21 mars 2014.

Nyemissionen är på 479 - 939 Mkr, där kursen sätts i ett intervall på 88-96 kr.

Det totala erbjudandet inklusive försäljning av befintliga aktier blir 3,0 - 3,7 Mdkr.

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) och Swedbank har utsetts till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Cederquist är legal rådgivare till bolaget och Hammarskiöld & Co är legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners.

Uppdatering: Priset i emissionen blev 93 kr och företaget fick in 505 Mkr i emissionsdelen av erbjudandet. Aktien har stigit i den inledande handeln, vilket sannolikt innebär att övertilldelningsoptionen används, vilket skulle ta den totala emissionen till 910 Mkr.

Uppdaterat: 2014-03-21

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss