Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Heimstaden AB

Heimstaden AB

Heimstaden AB
Ö. Promenaden 7 A
211 28 Malmö

Hemsida:

heimstaden.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Heimstaden etablerar, förvaltar, utvecklar och äger, ensam eller tillsammans med andra investerare, bostadsfastigheter omfattande cirka 14 500 st. lägenheter i tillväxtregioner i Sverige.

Teckningsperiod:

19 maj 2015 - 28 maj 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

750 Mkr + 250 Mkr

Teckningskurs:

320 kr per preferensaktie

Likviddag:

3 juni 2015

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Post:

10 preferensaktier, dock lägst 30 stycken.

Övrigt:

Listas på First North den 11 juni 2015.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss