Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hedera Group AB

Hedera Group AB

Hedera Group AB
Brahegatan 29
114 37 Stockholm

Hemsida:

kilimanjarogold.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Hedera Group erbjuder bemanning och rekrytering inom nischade yrkeskategorier. Genom dotterbolaget Läkarresurs erbjuds läkarbemanning till primärvården. Hedera Group AB hette tidigare Kilimanjaro Gold Holding AB. Kilimanjaro Gold Holding AB hette tidigare Commodity Holding Sverige AB. Commodity Holding Sverige AB hette tidigare Benchmark Oil & Gas Holding AB.

Teckningsperiod:

10 november 2014 - 24 november 2014

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

12,4 Mkr

Teckningskurs:

2 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

5 november 2014

Värdering:

4,1 Mkr pre-money och 16,5 Mkr post money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:1. För varje 10-tal tecknade och betalda aktier erhålls även 3 teckningsoptioner.

Post:

Övrigt:

Emissionen är garanterad fullt ut genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Uppdatering: Kilimanjaro lägger till teckningsoptioner i erbjudandet. Varje hel post om tio (10) tecknade och betalade aktier i Företrädesemissionen berättigar till teckning av tre (3) teckningsoptioner. Vid teckning av aktier i Företrädesemissionen genom betalning tecknas automatiskt teckningsoptioner i Emissionen enligt sagda fördelning.

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om tre (3) kronor per aktie.
Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske från och med den 1 december 2016 till och med den 15 december 2016.

Uppdaterat: 2014-10-31

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss