Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hedera Group AB

Hedera Group AB

Hedera Group AB
Brahegatan 29
114 37 Stockholm

Hemsida:

kilimanjarogold.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Hedera Group erbjuder bemanning och rekrytering inom nischade yrkeskategorier. Genom dotterbolaget Läkarresurs erbjuds läkarbemanning till primärvården. Hedera Group AB hette tidigare Kilimanjaro Gold Holding AB. Kilimanjaro Gold Holding AB hette tidigare Commodity Holding Sverige AB. Commodity Holding Sverige AB hette tidigare Benchmark Oil & Gas Holding AB.

Teckningsperiod:

19 november 2013 - 3 december 2013

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

6,1 Mkr

Teckningskurs:

30,75 kr per unit (10,25 kr per aktie)

Likviddag:

Avstämningsdag:

15 november 2013

Värdering:

15 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 6:15. Femton (15) befintliga aktier berättigar till teckning av två (2) units. En (1) unit består av tre (3) aktier samt en (1) teckningsoption med löptid om ca 12 månader.

Post:

Övrigt:

Teckningsoptionerna har lösenkurs 12,00 SEK per aktie och lösen kan ske i januari 2015. De kan tillföra bolaget maximalt ytterligare 2,1 Mkr.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från styrelse, ledning och ett antal större befintliga aktieägare om cirka 2,1 MSEK, motsvarande cirka 35,4 procent av Erbjudandet. Utöver detta har ett konsortium genom emissionsgaranti förbundit sig att teckna de units i Erbjudandet som eventuellt inte har tecknats med eller utan stöd av företrädesrätt. Detta innebär att emissionen till fullo är säkerställd genom teckningsförbindelser och emissionsgaranti.

Uppdaterat: 2013-11-19

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss