Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Heart of Brands AB

Heart of Brands AB

Heart of Brands AB
Gustaf de Lavals torg 8
13159 Nacka

Hemsida:

www.heartofbrands.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Etablera, marknadsföra och sälja kvalitativa varumärken, ledande i sina segment, inom konfektion och accessoarer.

Teckningsperiod:

5 mars 2007 - 4 april 2007

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

10 Mkr

Teckningskurs:

2 kr

Likviddag:

17 april 2007

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Ingen företrädesrätt.

Post:

2000 aktier.

Övrigt:

Planerar en notering på Aktietorget.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss