Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Heart of Brands AB

Heart of Brands AB

Heart of Brands AB
Gustaf de Lavals torg 8
13159 Nacka

Hemsida:

www.heartofbrands.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Etablera, marknadsföra och sälja kvalitativa varumärken, ledande i sina segment, inom konfektion och accessoarer.

Teckningsperiod:

15 maj 2009 - 15 maj 2009

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

0,375 kr

Teckningskurs:

0,30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 4 Mkr och post money 4,4 Mkr.

Villkor:

Riktad till Göte David Teko AB för att kvitta en fordran på 375.000 kr

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss