Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hartelex AB

Hartelex AB

Hartelex AB
Kungsporten 4 A
42750 Billdal

Hemsida:

www.hartelex.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Hartelex tillverkar en modern långfärdsbuss för den ryska marknaden. Sammansättning av bussen sker i dotterbolaget König Bus i Kaliningrad.

Teckningsperiod:

15 februari 2010 - 18 mars 2010

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

9,9 Mkr

Teckningskurs:

6,25 kr

Likviddag:

19 mars 2010

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 31,3 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

1000 aktier, dvs 6250 kr.

Övrigt:

Hartelex noteras på Aktietorget den 29 mars 2010.

Uppdatering: Hartelex förlänger teckningsperioden till den 18 mars 2010.

Uppdaterat: 2010-03-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss