Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hanza AB

Hanza AB

Hanza AB
Brovägen 5
182 76 Stocksund

Hemsida:

www.hanza.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Hanza är en kontraktstillverkare som kombinerar tillverkning med rådgivning.

Teckningsperiod:

4 augusti 2015 - 18 augusti 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

49,7 Mkr

Teckningskurs:

5,80 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

3 augusti 2015

Värdering:

49,7 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Aktieägare erhåller 1 teckningsrätt för varje 1 aktie. 1 teckningsrätt ger rätt att teckna 1 ny aktie.

Post:

Övrigt:

100 % av emissionen är garanterad.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss