Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hanza AB

Hanza AB

Hanza AB
Brovägen 5
182 76 Stocksund

Hemsida:

www.hanza.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Hanza är en kontraktstillverkare som kombinerar tillverkning med rådgivning.

Teckningsperiod:

17 maj 2015 - 20 maj 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

13 Mkr

Teckningskurs:

9,50 kr

Likviddag:

8 juni 2015

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till PH Intressenter. Bakom PH Intressenter står Francesco Franzé, Håkan Halén, Per Holmberg och Massimo Franzé.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss