Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hansa Medical AB

Hansa Medical AB

Hansa Medical AB
Crs, Umas, Ingång 72
205 02 Malmö

Hemsida:

www.hansamedical.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Förädlar biomedicinska upptäckter till läkemedelskandidater och till diagnostiska analysmetoder.

Teckningsperiod:

24 september 2007 - 1 oktober 2007

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

38 Mkr

Teckningskurs:

10 kr

Likviddag:

10 oktober 2007

Avstämningsdag:

14 september i Biolin AB

Värdering:

38,8 Mkr efter nyemissionen enligt emissionsvillkor.

Villkor:

Företrädesrätt: 1 aktie i Hansa Medical per 5-tal aktier i Biolin AB.

Post:

Övrigt:

Biolin AB knoppar av Hansa Medical-verksamheten och Biolins aktieägare har företrädesrätt i nyemissionen. Bo Håkansson och Fredrik Lindgren kommer att teckna sina 38 % respektive 5 %.

Hansa Medical noteras på First North den 17 oktober.

Uppdaterat: 2007-09-07

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss