Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hansa Medical AB

Hansa Medical AB

Hansa Medical AB
Crs, Umas, Ingång 72
205 02 Malmö

Hemsida:

www.hansamedical.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Förädlar biomedicinska upptäckter till läkemedelskandidater och till diagnostiska analysmetoder.

Teckningsperiod:

19 mars 2015 - 2 april 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

246 Mkr

Teckningskurs:

38 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

17 mars 2015

Värdering:

1004 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. Aktieägare erhåller en teckningsrätt per befintlig aktie som innehas i Hansa Medical på avstämningsdagen. Fyra teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie.

Post:

Övrigt:

Nyemissionen är helt säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss