Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hansa Medical AB

Hansa Medical AB

Hansa Medical AB
Crs, Umas, Ingång 72
205 02 Malmö

Hemsida:

www.hansamedical.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Förädlar biomedicinska upptäckter till läkemedelskandidater och till diagnostiska analysmetoder.

Teckningsperiod:

25 mars 2014 - 8 april 2014

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

37 Mkr

Teckningskurs:

10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

21 mars 2014

Värdering:

224 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:6.

Post:

Övrigt:

Bolagets två största aktieägare, vilka representerar 72 procent av kapitalet, har förbundit sig att teckna sig för sina aktier samt utfärdat garantiåtagande för resterande del av emissionen.

Uppdaterat: 2014-03-19

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss