Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hansa Medical AB

Hansa Medical AB

Hansa Medical AB
Crs, Umas, Ingång 72
205 02 Malmö

Hemsida:

www.hansamedical.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Förädlar biomedicinska upptäckter till läkemedelskandidater och till diagnostiska analysmetoder.

Teckningsperiod:

5 mars 2012 - 19 mars 2012

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

18,5 Mkr

Teckningskurs:

5 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

29 februari 2012

Värdering:

Pre-money 92,6 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:5.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen garanteras av NXT2B och Farstorp Invest AB i lika delar. Innan företrädesemissionen gör Hansa Medical även en riktad nyemission till NXT2B på 27,5 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss