Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hansa Medical AB

Hansa Medical AB

Hansa Medical AB
Crs, Umas, Ingång 72
205 02 Malmö

Hemsida:

www.hansamedical.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Förädlar biomedicinska upptäckter till läkemedelskandidater och till diagnostiska analysmetoder.

Teckningsperiod:

26 maj 2011 - 14 juni 2011

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

29 Mkr

Teckningskurs:

5 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

19 maj 2011

Värdering:

Pre-money 38,6 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt.

Post:

Övrigt:

Hansa Medicals två största aktieägare Bo Håkansson med bolag och Mikael Lönn har för avsikt att teckna sina delar i emissionen, motsvarande totalt 61%.

Uppdatering: Bolaget har även ingått avtal om emissionsgaranti med Bo Håkansson genom bolag avseende den del av emissionen som inte omfattas av teckningsförbindelsen, cirka 58 procent. Emissionen omfattas därmed till 100 procent av teckningsförbindelse och garantiåtagande.

Uppdaterat: 2011-06-01

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss