Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hammarby Bandy AB

Hammarby Bandy AB

Hammarby Bandy AB

Hemsida:

www.hammarbybandy.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Bandyklubb, kommersiell elitbandy.

Teckningsperiod:

30 oktober 2009 - 27 november 2009

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

1,8 Mkr

Teckningskurs:

9 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

28 oktober 2009

Värdering:

Pre-money 3,5 Mkr och post money 5,3 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. 1 teckningsrätt per gammal aktie. 2 teckningsrätter ger rätten att teckna 1 nyemitterad B-aktie.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2009-10-24

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss