Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hammar Invest AB

Hammar Invest AB

Hammar Invest AB
Ulvsundavägen 110
16877 Bromma

Hemsida:

www.hammarinvest.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Hammar Invests affärsidé är att - genom rörelsedrivande dotterbolag - bedriva utveckling, marknadsföring och tillverkning samt försäljning av hanteringsutrustning för materialflöden inom träindustrin och att nyttja denna teknologi i andra branscher med målsättningen att fokusera på nischer med höga kapaciteter. Hammar Invest AB hette tidigare Facile & Co AB.

Teckningsperiod:

31 december 2011 - 31 december 2011

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

7,3 Mkr

Teckningskurs:

0,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

En kvittningsemission för att kvitta skulder.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss