Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hammar Invest AB

Hammar Invest AB

Hammar Invest AB
Ulvsundavägen 110
16877 Bromma

Hemsida:

www.hammarinvest.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Hammar Invests affärsidé är att - genom rörelsedrivande dotterbolag - bedriva utveckling, marknadsföring och tillverkning samt försäljning av hanteringsutrustning för materialflöden inom träindustrin och att nyttja denna teknologi i andra branscher med målsättningen att fokusera på nischer med höga kapaciteter. Hammar Invest AB hette tidigare Facile & Co AB.

Teckningsperiod:

2 juli 2010 - 28 juli 2010

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

26,4 Mkr

Teckningskurs:

0,03 kr (0,15 kr per unit)

Likviddag:

Avstämningsdag:

30 juni 2010

Värdering:

Pre-money 15,8 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 5:3. Varje 3 befintliga aktier, oavsett aktieslag, ger rätt att teckna 1 unit. 1 unit består av 5 aktier och 2 vederlagsfira teckningsoptioner.

Post:

Övrigt:

Några aktieägare har på förhand förbundit sig att teckna aktier för 10,7 Mkr. Härutöver har ett garantikonsortium förbundit sig att teckna aktier för 5 Mkr.

Uppdatering: Teckningsperioden förlängs till den 28 juli 2010.

Uppdaterat: 2010-07-16

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss