Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hamlet Pharma AB

Hamlet Pharma AB

Hamlet Pharma AB
Prostgatan 2
211 25 Malmö

Hemsida:

hamletpharma.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Hamlet Pharma är ett bolag som bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex, bildat av två naturliga och ofarliga molekyler som finns i bröstmjölk,

Teckningsperiod:

4 september 2015 - 23 september 2015

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

24,8 Mkr

Teckningskurs:

9 kr per unit / 4,50 kr per aktie

Likviddag:

2 oktober 2015

Avstämningsdag:

Värdering:

88,6 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

1 unit, dock minimum 500 units.

Övrigt:

Hamlet Pharma noteras på Aktietorget den 23 oktober 2015.

1 unit består av 2 aktier och 2 vederlagsfria teckningsoptioner. Teckningsoptionerna (TO1 och TO2) ger rätt att under perioder i 2016 teckna aktier för 4,50 kr per aktie.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss