Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Haldex AB

Haldex AB

Haldex AB
Biblioteksgatan 11
103 88 Stockholm

Hemsida:

www.haldex.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Haldex tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin. Fokuseringen ligger på produkter som förbättrar säkerhet, miljö och köregenskaper.

Teckningsperiod:

1 december 2009 - 16 december 2009

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

513 Mkr

Teckningskurs:

23 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

27 november 2009

Värdering:

Pre-money 513 Mkr och post money 1,26 miljarder kronor.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss