Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hakon Invest AB

Hakon Invest AB
Svetsarv. 12
171 41 Solna

Hemsida:

www.hakoninvest.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Investmentbolag och delägare i ICA AB. Hakon Invest AB hette tidigare Ica Förbundet Invest.

Teckningsperiod:

10 maj 2013 - 24 maj 2013

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

5 miljarder kronor

Teckningskurs:

121 kr per stamaktie (129 kr för C-aktieägarna)

Likviddag:

Avstämningsdag:

7 maj 2013

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. För varje stamaktie i Hakon Invest erhålls en teckningsrätt. Fyra teckningsrätter berättigar till teckning av en ny stamaktie i Hakon Invest

Post:

Övrigt:

Hakon Invests huvudägare ICA-handlarnas Förbund samt Industrivärden har förbundit sig att teckna nya aktier i nyemissionen motsvarande sina ägarandelar om 51,3 respektive 10 procent av aktierna och rösterna i Hakon Invest. Därutöver garanterar ICA-handlarnas Förbund och Industrivärden resterande del av nyemissionen.

Handelsbanken Capital Markets och Nordea Markets agerar som joint lead managers för nyemissionen samt är finansiella rådgivare för transaktionen och dess övergripande finansiering. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agerar legal rådgivare.

å eget initiativ har ICA-handlarnas Förbund, som äger samtliga C-aktier, föreslagit att stamaktieägarna ska få teckna stamaktier till en lägre kurs än till den kurs som ICA-handlarnas Förbund, för sina C-aktier, tecknar stamaktier. ICA-handlarnas Förbund kommer för de stamaktier som tecknas med stöd av C- aktier, betala en teckningskurs om 129 kronor. Detta görs för att kompensera stamaktieägarna för den utspädningseffekt som nyemissionen har på den utdelningsfördel som stamaktieägarna idag besitter. Den totala kompensationen från C-aktieägaren till stamaktieägarna uppgår till totalt cirka 80 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss