Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hälsolandslaget AB

Hälsolandslaget AB

Hälsolandslaget AB
Norrviken 1517
76021 Vätö

Hemsida:

www.halsolandslaget.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Hälsolandslaget erbjuder en onlinetjänst för hälsa och träning.

Teckningsperiod:

28 april 2010 - 12 maj 2010

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

5 Mkr

Teckningskurs:

3 kr

Likviddag:

19 maj 2010

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 15 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

2000 aktier.

Övrigt:

Inofficiell handel kommer att starta den 31 maj 2010 via Aqurat/beQuoted.

Uppdaterat: 2010-05-07

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss