Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i H1 Communication AB

H1 Communication AB

H1 Communication AB
Öneslingan 5
83251 Frösön

Hemsida:

www.h-1.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Lokal svensk aktör med ett nordiskt perspektiv som är verksam inom CRM-området. Företaget erbjuder ett brett utbud av tjänster inom försäljning & retention, kundservice, teknisk support samt växel.

Teckningsperiod:

25 mars 2011 - 8 april 2011

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

2,9 Mkr

Teckningskurs:

1,49 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

23 mars 2011

Värdering:

Pre-money 14,3 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:5. För varje 1 befintlig aktie erhålls 1 teckningsrätt. 5 sådana teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny B-aktie.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2011-03-17

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss