Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i GWS Production AB

GWS Production AB

GWS Production AB
Magle Stora kyrkogata 7
223 50 Lund

Hemsida:

www.globalwarningsystem.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

GWS Production tillhandahåller en mobilbaserad, personlig säkerhetstjänst för företag som vill skydda sina anställda när de reser - Global Warning System (GWS).

Teckningsperiod:

28 augusti 2014 - 11 september 2014

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

20 Mkr

Teckningskurs:

7,20 kr per aktie och unit.

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

49,1 Mkr pre-money.

Villkor:

Bred spridning och ägare av strategisk betydelse prioriteras.

Post:

Minimum 750 units/aktier.

Övrigt:

GWS har erhållit teckningsförbindelser om cirka 12 miljoner SEK motsvarande cirka 60 % av den initiala emissionslikviden på 20 Mkr. Om emissionen fulltecknas och de medföljande teckningsoptionerna senare används fullt ut kan företaget få in ytterligare 30 Mkr.

GWS börjar handlas på First North den 15 oktober 2014.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss