Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Gullberg & Jansson AB

Gullberg & Jansson AB

Gullberg & Jansson AB
Smältaregatan 6
263 39 Höganäs

Hemsida:

www.gullbergjansson.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Gullberg & Jansson erbjuder ett brett sortiment av energieffektiva lösningar för uppvärmning samt kyla.

Teckningsperiod:

5 april 2016 - 15 april 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

3,0-3,6 Mkr

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktar sig till allmänheten.

Post:

100 aktier, dock lägst 1000 aktier.

Övrigt:

Priset i erbjudandet kommer att fastställas till ett belopp motsvarande 90 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Gullberg & Jansson-aktien under perioden 5 april - 15 april 2016, dock lägst 5,10 kronor per aktie och högst 6,10 kronor per aktie. Priset i erbjudandet kommer att offentliggöras den 15 april.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss