Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Gullberg & Jansson AB

Gullberg & Jansson AB

Gullberg & Jansson AB
Smältaregatan 6
263 39 Höganäs

Hemsida:

www.gullbergjansson.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Gullberg & Jansson erbjuder ett brett sortiment av energieffektiva lösningar för uppvärmning samt kyla.

Teckningsperiod:

28 augusti 2014 - 14 september 2014

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

1,3 - 1,8 Mkr

Teckningskurs:

2,68 kr (2,20 - 3,10 kr)

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till allmänheten.

Post:

Övrigt:

Priset i erbjudandet kommer att fastställas till ett belopp motsvarande 90 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Gullberg & Jansson-aktien under perioden 28 augusti-12 september 2014, dock lägst 2,20 kronor per aktie och högst 3,10 kronor per aktie. Priset i erbjudandet kommer att offentliggöras efter börsens stängning den 12 september.

Uppdaterat: 2014-09-13

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss