Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Guldfonden AB

Guldfonden AB

Guldfonden AB
Box 1631
701 16 Örebro

Hemsida:

guldfonden.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

GuldFonden köper, förädlar och säljer ädelmetaller.

Teckningsperiod:

2 maj 2013 - 7 juni 2013

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

20 Mkr

Teckningskurs:

7 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 7 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

1000 aktier.

Övrigt:

Guldfonden planerar att efter emissionen lista sig på First North eller liknande lista under 2013.

Uppdatering: För litet antal investerare tecknade sig för att uppnå den spridning som krävs för en notering. Guldfonden drog därför tillbaka emissionen.

Uppdaterat: 2013-11-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss