Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Guldfonden AB

Guldfonden AB

Guldfonden AB
Box 1631
701 16 Örebro

Hemsida:

guldfonden.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

GuldFonden köper, förädlar och säljer ädelmetaller.

Teckningsperiod:

9 april 2012 - 30 april 2012

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

30 Mkr

Teckningskurs:

5000 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Utan företrädesrätt. Erbjudandet riktar sig till investerare i Sverige, Finland och Norge.

Post:

Minimum 4 vinstandelsbevis á 5000 kr, sedan valfritt antal.

Övrigt:

Detta är inte en nyemission av aktier, utan investerare tecknar vinstandelsbevis i ett vinstandelslån. Investerare får varje år del av vinsten och vid löptidens slut betalas även det utlånade beloppet tillbaka till investeraren.

Guldfonden kommer att lista vinstandelsbevisen på en marknadsplats.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss