Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i GuldAdam Holding AB

GuldAdam Holding AB

GuldAdam Holding AB
Dragonvägen 104
194 74 Upplands Väsby

Hemsida:

www.guldadam.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

GuldAdam köper guld, silver och platina i form av gamla smycken etc från privatpersoner i Skandinavien, via butiker, möten och post.

Teckningsperiod:

14 oktober 2013 - 30 oktober 2013

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

14,0 + 5,6 Mkr

Teckningskurs:

1,40 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

10 oktober 2013

Värdering:

28 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. En aktie ger en teckningsrätt. Två teckningsrätter krävs för att teckna en aktie.

Post:

Övrigt:

Hela företrädesemissionen på 14 Mkr är säkerställd genom teckningsåtaganden och garantier. GuldAdam har även möjlighet att använda en övertilldelningsoption på 5,6 Mkr.

Företaget meddelar även att Aengsalv AB konverterar ett lån och tecknar 132.518 aktier till 1,72 kr per aktie.

Uppdaterat: 2013-10-08

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss