Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Guideline Geo AB

Guideline Geo AB

Guideline Geo AB
Båtmansvägen 10
18141 Lidingö

Hemsida:

www.guidelinegeo.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Guideline har utvecklat en internationellt patenterad metod för bättre positionsbestämning av borren under pågående borrning efter olja och gas. Guideline Geo AB hette tidigare Guideline Oil Drilling Technology AB.

Teckningsperiod:

27 november 2009 - 11 december 2009

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

35,5 Mkr

Teckningskurs:

1,20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

24 november 2009

Värdering:

Pre-money 35,5 Mkr och post money 71 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1

Post:

Övrigt:

Nyemissionen är fullt ut garanterad genom teckningsförbindelser från befintliga aktieägare, däribland styrelsens ordförande och verkställande direktören, samt genom en teckningsgaranti utställd av Erik Penser Bankaktiebolag.

Uppdaterat: 2009-11-23

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss