Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Guideline Geo AB

Guideline Geo AB

Guideline Geo AB
Båtmansvägen 10
18141 Lidingö

Hemsida:

www.guidelinegeo.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Guideline har utvecklat en internationellt patenterad metod för bättre positionsbestämning av borren under pågående borrning efter olja och gas. Guideline Geo AB hette tidigare Guideline Oil Drilling Technology AB.

Teckningsperiod:

9 mars 2009 - 23 mars 2009

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

7,2 Mkr

Teckningskurs:

2,20 kr

Likviddag:

5 dagar efter utsänd avr.nota

Avstämningsdag:

4 mars 2009

Värdering:

Pre-money 57,6 Mkr och post money 64,8 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:8

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2009-03-03

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss